Całodobowy kontakt telefoniczny

Telefon   +48 607 540 336

Telefon   +48 721 501 506

Telefon   58 685 73 00

Poradniki

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGONU:

a) jeżeli śmierć osoby nastąpiła w domu:

 • lekarz pogotowia ratunkowego (tel. 999 lub 112 z tel. komórkowego) stwierdza zgon i wystawia kartę informacyjną.
 • na podstawie karty informacyjnej lekarz rodzinny wystawia kartę zgonu.
 • jeżeli osoba zmarła nie miała lekarza rodzinnego, kartę zgonu jest zobowiązany wystawić lekarz pogotowia na miejscu.
 • stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania ciała.

b) jeżeli śmierć osoby nastąpiła z przyczyn nienaturalnych i ciało zostało przetransportowane do ZMS (Zakład Medycyny Sądowej):

 • należy wystąpić do prokuratury o pozwolenie na odebranie ciała.
 • po autopsji kartę zgonu wystawia ZMS.

c) jeżeli śmierć osoby nastąpiła z przyczyn nienaturalnych, a mimo to odstąpiono od czynności śledczych i zostało to potwierdzone na odwrocie karty informacyjnej:

 • karta zgonu wystawiana jest tak samo jak w przypadku pkt. a,

d) jeżeli śmierć osoby nastąpiła w szpitalu:

 • kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący.

AKT ZGONU

Karta zgonu podlega rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.
Wymagane dokumenty do rejestracji zgonu:

 • karta statystyczna wraz z kartą zgonu
 • dowód osobisty i paszport osoby zmarłej (w przypadku ich braku składa się oświadczenie)
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej
 • jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim, potrzebny jest również dowód osobisty współmałżonka.

Karta zgony zawierająca adnotację USC dotycząca rejestracji zgonu stanowi podstawowy dokument niezbędny do podjęcia czynności związanych z pochowaniem osoby zmarłej.

 

Wszelkie formalności związane z uzyskaniem aktu zgonu można zlecić zakładowi pogrzebowemu (nie dotyczy sytuacji, gdy ciało sprowadzone jest z zagranicy).

ZASIŁEK POGRZEBOWY PRZYSŁUGUJE W RAZIE ŚMIERCI

 • ubezpieczonego
 • osoby, która pobierała rentę
 • osoby, która pobierała emeryturę
 • osoby, która pomimo, tego że nie miała ustalonego prawa do pobierania renty lub emerytury, to w chwili śmierci spełnia kryteria do jej pobrania lub uzyskania
 • członka rodziny ubezpieczonego, emeryta lub rencisty,

Zasiłek przysługuje również w przypadku śmierci ubezpieczonego po ustaleniu ubezpieczania, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzystego.

Zasiłek przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzeby. Jeżeli koszty pogrzebu poniosła osoba spokrewniona ze zmarłym w pierwszej linii pokrewieństwa (małżonek, dzieci, rodzice, osoby przysposabiające, rodzeństwo, wnuki) to przysługuje jej zasiłek w pełnej kwocie, bez względu na wysokość poniesionych kosztów. Jeżeli natomiast koszty pogrzebu ponosi osoba spoza tej grupy, spokrewniona z osoba zmarłą w dalszej linii lub osoba obca, przysługuje jej w ramach zasiłku zwrotu wszystkich kosztów pogrzebu jakie poniosła, jednak nie wyższy niż kwota zasiłku pogrzebowego.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UZYSKANIA ZASIŁKU DLA ZAKŁADU POGRZEBOWEGO

 • wniosek o przyznanie zasiłku
 • faktura zakładu pogrzebowego
 • legitymacja emeryta lub rencisty (jeżeli osoba zmarła posiadała taki). W razie nie znalezienia takiego dokumentu – oświadczenie wnioskodawcy,
 • zaświadczenie z MOPS-u
 • zaświadczenie z zakładu pracy
 • zaświadczenie z urzędu pracy

Jeżeli koszty pogrzeby ponosi osoba z drugiej grupy pokrewieństwa osoby zmarłej, to w ZUS-ie oprócz wymienionych wyżej dokumentów, należy przedstawić wszystkie rachunki związane z pogrzebem, gdyż ZUS wypłaci zasiłek tylko i wyłącznie do wysokości poniesionych kosztów, które zostały udokumentowane w postaci rachunków.

Prawo do zasiłku pogrzebowego jest prawem terminowym. Wygasa w razie nie zgłoszenia wniosku o jego przyznanie w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której ten zasiłek przysługuje.
Aktualne informacje znajdują się na stronie ZUS.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.